WORKSHOP: De basisprincipes van het Ashtanga systeem met Nike van Helden (zondag 25 februari 13.00-16.00)

Altijd al meer willen weten over Ashtanga yoga, maar je wist niet waar of hoe te beginnen? Ik heb je!

Op zondag 25 februari geef ik een workshop ‘beginnen met Ashtanga’ bij Jai Yoga in Leiden.

In de workshop zal ik alle basisprincipes van het Ashtanga-systeem behandelen, iets vertellen over de geschiedenis, maar ook over de huidige ontwikkelingen binnen de gemeenschap. Ik zal ook praktische tips geven en het gebruik van bandhas, drsthi, ujjayi-ademhaling en aanpassingen bespreken, die heel bijzonder zijn voor Ashtanga yoga! Natuurlijk doen we tijdens de workshop ook een practice en is er volop gelegenheid voor vragen!

Voor mij heeft het leren over de context van Ashtanga mijn begrip en waardering voor de beoefening zeker verdiept! Ik ben dus erg enthousiast om deze informatie door te geven.

Workshop: De basis van Ahtanga yoga
Datum: Zondag 25 februari, van 13:00 tot 16:00 uur.
Plaats: Jai yoga, Haagweg 4, Leiden
Kosten: 35 euro en 20 euro voor leden!

Vragen en/of aanmelden:

  • Een credit voor een workshop kunnen zowel leden als niet-leden eenvoudig via het Yogabit-systeem om mijn website aanschaffen. De credit is een jaar geldig vanaf moment aanschaf. Een maand voor de datum van de workshop verschijnt deze in je app. Je kunt dan zelf reserveren.  Je kunt mij echter ook en berichtje sturen via het contactformulier op mijn website. Vermeld dan even of je al een credit hebt aangeschaft. Dan wijs ik die meteen toe aan de workshop. Geef ook even aan als je gratis wilt meedoen aan de Ashtanga Primary Serie ‘s-ochtends vóór de workshop.
  • Eventueel kun je je ook gewoon aanmelden via het contactformulier op mijn website. Dan  stuur ik je een handmatige factuur.

 

ENGLISH

Always wanted to know more about Ashtanga yoga, but you didn’t know where or how to begin? I’ve got you!

On Sunday 25th of February I am giving a workshop ‘starting with Ashtanga’ at Jai Yoga in Leiden.

Within the workshop I will cover all the basics of the Ashtanga-system, telling a bit about the history, as well as current developments within the community. I will also give practical pointers and discuss the use of bandhas, drsthi, ujjayi-breath, and adjustments, which are quite particular for Ashtanga yoga! Of course, during the workshop we will also do a practice and there will be plenty of opportunity for questions!

For me, learning more about the context of Ashtanga has definitely deepened my understanding and appreciation of the practice! So, I am really excited to pass this information on.

Workshop: The basics of Ahtanga yoga
Date: Sunday 25th of February, from 13:00 to 16:00.
Place: Jai yoga, Haagweg 4, Leiden
Costs: 35 euros for non-members and 20 euros for members

Questions and/or registration:

  • A credit for a workshop can be easily purchased by both members and non-members through the Yogabit system to my website. The credit is valid for one year from time of purchase. One month before the date of the workshop it will appear in your app. You can then make your own reservations. You can also send me a message via the contact form on my website. Please mention if you have already purchased a credit. Then I will immediately assign it to the workshop. Also indicate if you want to join the Ashtanga Primary Series for free in the morning before the workshop.
  • Optionally, you can also just sign up via the contact form on my website. Then I will send you a manual invoice.