WORKSHOP: Momentjes van Geluk sparen met Sophie Looijestijn (zondag 17 maart van 13.00-15.00)

Tijdens de workshop geluksmomentjes sparen gaan we op zoek naar de momenten dat je hart een sprongetje maakt. Dat je denk: wow, dít vind ik leuk, hier krijg ik energie van.

Waarom?

Gewoon, omdat het leuk is! Je vertrekt vrolijker dan je aankwam. Maar ook: omdat je inzicht krijgt in hoe geluk werkt. Na deze workshop weet je hoe je jezelf wanneer je ook maar wilt een ‘shotje geluk’ kunt toedienen. Handig voor de mindere dagen.

Wat?

Twee uur stilstaan bij wat je (onverwachts) gelukkig maakt; daar patronen in ontdekken; persoonlijke, vrolijke en ontroerende uitwisselingen met je mededeelnemers; een moment plezier, even buiten de tijd.

Hoe? Door wie?

Warm en professioneel, vrolijk, ongedwongen én gestructureerd geleid door Sophie Looijestijn (1983), expert menselijke verbinding en fervent geluksmomentjesspaarder.

Voor wie

Voor mensen die van het leven houden en willen leren er bewuster van te genieten.

Workshop: Momentjes van Geluk sparen
Datum: Zondag 17 maart, van 13:00 tot 15:00 uur.
Plaats: Jai yoga, Haagweg 4, Leiden
Kosten: 35 euro voor niet leden en 20 euro voor leden!

Niet leden kunnen voor deze prijs gratis meedoen in de Primary Serie van 09.45 tot 11.30.

Tip daarna een lekkere vegetarisch, veganistische of ayurvedische lunch in Grand Café Leidse Lente op de begane grond. Laat mij via het contactformulier wel even weten dat je aan de Primary Serie wilt deelnemen.

Vragen en/of aanmelden:

  • Een credit voor een workshop kunnen zowel leden als niet-leden eenvoudig via het Yogabit-systeem om mijn website aanschaffen. De credit is een jaar geldig vanaf moment aanschaf. Een maand voor de datum van de workshop verschijnt deze in je app. Je kunt dan zelf reserveren.  Je kunt mij echter ook en berichtje sturen via het contactformulier op mijn website. Vermeld dan even of je al een credit hebt aangeschaft. Dan wijs ik die meteen toe aan de workshop. Geef ook even aan als je gratis wilt meedoen aan de Ashtanga Primary Serie ‘s-ochtends vóór de workshop.
  • Eventueel kun je je ook gewoon aanmelden via het contactformulier op mijn website. Dan  stuur ik je een handmatige factuur.

ENGLISH

During the workshop Saving Lucky Moments we will look for those moments that make your heart jump. That you think: wow, I like this, this gives me energy.

Why?

Just because it’s fun! You leave happier than you arrived. But also because you get insight into how happiness works. After this workshop you will know how to give yourself a shot of happiness whenever you want. Handy for the lesser days.

What to do.

Two hours of reflection on what makes you (unexpectedly) happy; discovering patterns in it; personal, joyful and moving exchanges with your fellow participants; a moment of pleasure, just out of time.

How? By whom?

Warm and professional, cheerful, casual and structured, led by Sophie Looijestijn (1983), expert in human connection and an avid lover of happy moments.

For whom

For people who love life and want to learn to enjoy it more consciously.

Workshop: Saving Lucky Moments
Date: Sunday, March 17, from 13:00 to 15:00.
Location: Jai yoga, Haagweg 4, Leiden
Cost: 35 euro for non-members and 20 euro for members!

When participating in the workshop, non-members can join the Primary Series from 9:45 to 11:30 for this price for free.

Tip afterwards a tasty vegetarian, vegan or ayurvedic lunch at Grand Café Leidse Lente on the first floor. Please do let me know via the contactform that you would like to participate in the Primary Series.

Questions and/or registration:

  • A credit for a workshop can be easily purchased by both members and non-members through the Yogabit system to my website. The credit is valid for one year from time of purchase. One month before the date of the workshop it will appear in your app. You can then make your own reservations. You can also send me a message via the contact form on my website. Please mention if you have already purchased a credit. Then I will immediately assign it to the workshop. Also indicate if you want to join the Ashtanga Primary Series for free in the morning before the workshop.
  • Optionally, you can also just sign up via the contact form on my website. Then I will send you a manual invoice.